Parlament Europejski przyjął Dyrektywę o Prawie Autorskim dopasowując prawo UE do zmian w obszarze technologii cyfrowych

Po zaciętych dyskusjach i protestach polaryzujących społeczeństwo Europy, Parlament Europejski  wreszcie osiągnął kompromis w zakresie treści nowej Dyrektywy Prawo Autorskie w odniesieniu do rynku cyfrowego (internetu). Treść Dyrektywy była wcześniej negocjowana w drodze rozmów trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim, zaś jej ostateczna wersja stanowi kompromis pomiędzy licznymi interesami zarówno twórców jak i użytkowników treści. Formalne zatwierdzenie Dyrektywy przez Radę Europejską w dniu 9 kwietnia 2019 roku oznacza, że w ciągu dwóch lat państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do jej transpozycji do swojego ustawodawstwa. 

Celem Dyrektywy było dopasowanie istniejącego prawa do zmian zachodzących w obszarze technologii cyfrowych, za pomocą których rozpowszechnia się treści w Internecie, w taki aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom Internetu, nie zaś tylko kilku gigantom – platformom internetowym wykorzystującym tę przestrzeń.

Dyrektywa da posiadaczom praw autorskich większe możliwości negocjowania lepszego wynagrodzenia za wykorzystanie ich prac przez platformy internetowe. Wychodzi również naprzeciw dążeniu aby Internet pozostał przestrzenia dla wolności słowa.

Jedną z zasadniczych zmian jest to, że platformy internetowe (np. Facebook, YouTube) będą bezpośrednio odpowiedzialne za treści, które zamieszczają użytkownicy. Aby to osiągnąć będą musiały wprowadzać licencje i / lub stosować techniczne narzędzia zapobiegania pirackim treściom, takie jak choćby kontrowersyjne mechanizmy filtrowania treści pod kątem naruszenia praw autorskich.

Inne ważne zmiany polegają na tym, że:

– niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały obecnie wyłączone z zakresu Dyrektywy,

– hiperłącza do nowych artykułów informacyjnych, którym towarzyszą „pojedyncze słowa lub bardzo krótkie fragmenty”, mogą być swobodnie udostępniane,

– nowopowstałe platformy internetowe, tj. istniejące krócej niż 3 lata, których miesięczna liczba użytkowników nie przekracza 5 mln, i których roczne obroty wynoszą mniej niż 10 mln euro, będą zwolnione z niektórych obowiązków.

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowe, EEIA – Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego oraz wiodące krajowe stowarzyszenia targowe, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego, zalecają, aby przyglądać się procesowi transpozycji Dyrektywy do prawa krajowego, gdyż pozostaje nadal spore pole manewru i może okazać się, że szczegółowe przepisy prawa krajowego pójdą jeszcze dalej niż sięgają cele Dyrektywy. Ocena konsekwencji zmiany przepisów dla przemysłu targowego w poszczególnych państwach zostanie dokonana na przestrzeni dwóch nadchodzących lat. 

Źródło: www.ufi.org