O to walczymy! Zapewnienie Ambasady RP w Londynie o wsparciu naszych działań

O to walczymy!

Po wielotygodniowych staraniach Polskiej Izby Przemysłu Targowego w sprawie legalnego przejazdu oraz montażu i demontażu przez polskich pracowników stoisk targowych na targach odbywających się w Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy deklarację wsparcia z Ambasady PR w Londynie. 

Ambasada RP w Londynie w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii podjęła decyzję o podjęciu działań lobbingowych na rzecz uproszczenia mechanizmów wizowych dla polskich pracowników zarówno na szczeblu administracji brytyjskiej jak i z wykorzystaniem kontaktów branżowych (m.in. Hyve Group Plc).

Ambasada RP w Londynie, po konsultacjach z partnerami w celu ustalenia najbardziej efektywnego  sposobu działania, zamierza skoncentrować się na lobbingu wśród brytyjskich instytucji zajmujących się organizowaniem międzynarodowych targów wystawienniczych. Ponadto prośba o uproszczenia wizowe dla polskich monterów stoisk wystawienniczych zostanie przedstawiona ministerstwu gospodarki (Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) oraz departamentowi handlu międzynarodowego (Department for International Trade, DIT). 

Działania Ambasady RP w Londynie mają zostać wsparte przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.

Ambasada RP w Londynie podkreśla, że temat ten jest na bieżąco podejmowany przez pracowników Ambasady RP przy okazji spotkań z przedstawicielami brytyjskiej administracji, jak również Delegatury UE w Londynie.

 PIPT trzyma ręce na pulsie. Mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja zostanie wyjaśniona.