O to walczymy! Kolejny apel PIPT do Premiera w sprawie zaległego wsparcia za V. 2021 r.

W dniu dzisiejszym Polska Izba Przemysłu Targowego wysłała kolejny apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w celu wydania rozporządzenia, które umożliwiałoby wypłacenie naszej branży zaległego wsparcia z tytułu ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z powodu obostrzeń epidemicznych za miesiąc V 2021 r. 

 

 

Deklarację wypłaty powyższego wsparcia rząd złoży publicznie w lipcu br. Jednak deklaracja ta nigdy nie została dotrzymana pomimo, że Rząd rozpoczął przed kilkoma miesiącami pracę nad rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (RD 397). Projekt rozporządzenia uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 28 lipca 2021 roku. W dniu 9 sierpnia 2021 w odpowiedzi na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii poinformowała, że pracę nad nim zakończą się w trzecim kwartale 2021 roku. Zbliżamy się do końca czwartego kwartału a rozporządzenie w dalszym ciągu nie zostało wydane.

 

Apel do pobrania TUTAJ