O to walczyliśmy! Firmy, które nie są w stanie zwrócić nadwyżki z Tarczy PFR 2.0 do 30.06.2022 r., będą mogły zrestrukturyzować zadłużenie!

Zgodnie z naszą zapowiedzią z dnia 22 czerwca 2022 r. Polski Fundusz Rozwoju oficjalnie potwierdził zmiany w regulaminie Tarczy PFR 2.0. Zgodnie z nimi :

  • beneficjenci z grupy MŚP, którzy nie dokonają terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia będą zobowiązani do zwroty tylko kwoty nadwyżki, a nie jak do tej pory całej kwoty subwencji.
  • podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do Tarczy 1.0, PFR przewiduje możliwość umownej restrukturyzacji zadłużenia beneficjentów, którzy będą mieli problemy z terminową realizacją swoich zobowiązań. W tym zakresie PFR współpracuje z zewnętrznymi partnerami specjalizującymi się m.in. w umownych restrukturyzacjach zadłużenia takich jak rozterminowanie wierzytelności, moratoria, czy karencja w zakresie spłaty odsetek. Każda sprawa będzie przez nich rozpatrywana indywidualnie.

Przypominamy również, że małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie będą zobowiązane do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Regulamin w nowym brzmieniu dostępny jest pod tym linkiem.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju