Nowe przepisy w Kodeksie pracy regulujące pracę zdalną (home office) – webinar z ekspertem Konfederacji Lewiatan

Dnia 27.03, w godz. 13.00-15.00. odbędzie się darmowe webinarium dedykowane specjalnie Członkom Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,  które poprowadzi Robert Lisicki, Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Temat webinarium: Nowe przepisy w Kodeksie pracy regulujące pracę zdalną (home office).

Podczas spotkania poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia jak:

  • Praca zdalna w Kodeksie pracy od 7 kwietnia br. – co to oznacza dla pracodawców i pracowników?
  • Zasady wdrażania pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy (dokumentacja, zwrot kosztów, BHP)
  • Tryby pracy zdalnej – co oznacza okazjonalna praca zdalna?
  • Grupy pracowników uprzywilejowane
  • Praca zdalna a stany nadzwyczajne, siła wyższa

Ekspert Konfederacji Lewiatan, Robert Lisicki to absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2012 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. W Konfederacji Lewiatan odpowiada w szczególności za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).

Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej orz Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w BusinessEurope.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do zapisów i kontaktu z p. Janem Studenckim z biura PIPT.