W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników w zakresie projektowania, konstrukcji, montażu i demontażu ekspozycji targowo-wystawienniczych Polska Izba Przemysłu Targowego podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. 

W odpowiedzi na potrzeby polskiej branży targowo-wystawienniczej oraz Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Izba stworzyła, przy współpracy z Zespołem Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu, Projekt MONTER EXPO. 

Głównym celem Projektu MONTER EXPO było stworzenie nowych zawodów i wprowadzenie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz doprowadzenie do rozpoczęcia formalnej edukacji

w zakresie zawodów: