MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH

 

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen.

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen:

  • montażu i demontażu metalowych konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  • montowania systemów suchej zabudowy przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  • wykonywania robót okładzinowych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  • wykonywania robót z drewna i materiałów drewnopochodnych stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  • wykonywania i uruchomienia instalacji elektrycznych i multimedialnych na podstawie dokumentacji technicznej.

KORZYŚCI 

 • Jedyny taki zawód w Europie 
 • Otwarte drzwi do Europy, pracujesz, zwiedzasz, poznajesz inne kraje 
 • Udział w przygotowaniach najważniejszych imprez targowych w Europie    
 • Zawód poszukiwany na rynku pracy  
 • Praca w wielu branżach: targi, kongresy, wystawy, koncerty, teatr 
 • Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne zarobki 
 • Rozwój: kontynuacji nauki na studiach, awans zawodowy, własna firma 
 • Interdyscyplinarność: stolarz, elektryk, specjalista multimediów, monter robót wykończeniowych w budownictwie, monter stoisk oraz konstrukcji scenicznych 
 • Nauka języków w praktyce 
 • Nowoczesna technologia, innowacyjny design, światowe premiery i trendy  
 • Rozwój: kontynuacji nauki na studiach, awans zawodowy, własna firma 
 • Brak nudy: ciekawa, kreatywna, dynamiczna praca w zespole  

 

PODSTAWY PROGRAMOWE