Miej wpływ na działanie Izby – wybory do organów PIPT!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego zostało zaplanowane na dzień 27 kwietnia (czwartek) 2023 r. w Poznaniu – już dziś prosimy o rezerwację tego terminu w Państwa kalendarzach.

Podczas obrad ZWZ odbędą się wybory do Rady PIPT i Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023-2027.

Zapraszamy wszystkich Członków zgłaszania swoich kandydatur. Jako Członkowie Rady PIPT lub Komisji Rewizyjnej będą Państwo mieli realny wpływ na bieżące działania Izby. 

Działając w organach – dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, wymieniając doświadczeniami oraz współpracując przy różnych projektach – będą mieli Państwo wpływ na kształtowanie strategii i polityki PIPT oraz na kierunek jej rozwoju, co ostatecznie będzie przyczyniać się do rozwoju Izby, umacniania jej pozycji eksperta oraz do rozwoju branży targowej.

Praca w Radzie i Komisji Rewizyjnej PIPT jest cennym i satysfakcjonującym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno Izbie, jak i jej Członkom. Pozwala odgrywać aktywną rolę we wzroście i rozwoju branży targowej, nawiązywać kontakty z innymi profesjonalistami z branży i zdobywać cenne doświadczenie.

Swoje kandydatury proszę zgłaszać do Szefów swoich Sekcji:

  • Sekcja: Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych – p. Marek Wiktorowski, wiktorowski@exactus.pl
  • Sekcja: Organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą – p. Anna Rudzka, anna@perfekt-ar.pl
  • Sekcja: Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk – p. Artur Pawelec Artur@stoiskatargowe.pl
  • Sekcja: Spedycja Targowa – p. Marcin Frontczak, marcin@transmeble.com.pl

Przypominamy również, że kandydaci do pracy w organach Izby będą proszeni do dokonanie krótkiej autoprezentacji podczas ZWZ.