Kredyt ekologiczny w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Kredyt ekologiczny w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to zupełnie nowy instrument, który umożliwia poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków wystartuje 13 czerwca i potrwa do 17 sierpnia, a do dyspozycji przedsiębiorstw będzie niemal 670 mln zł.

Na co przeznaczony jest Kredyt ekologiczny?

 Główna oś wsparcia będzie kierowana dla sektora MŚP oraz dużych firm na finansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną, dzięki inwestycji w dostępną infrastrukturę firm.

Kto może skorzystać z Kredytu ekologicznego?

 Przedsiębiorstwa zatrudniające do 3000 pracowników.

Czy konieczne jest zaciągnięcie kredytu w banku?

 Do złożenia wniosku w konkursie potrzebna jest promesa przyznania kredytu z banku komercyjnego. Natomiast premia ekologiczna, którą przyznaje BGK w ramach tego konkursu, to tak naprawdę forma dotacji, która będzie spłacać zaciągnięty kredyt.

Jakie koszty można sfinansować poprzez Kredyt technologiczny?

 

  1. Środki trwałe, takie jak maszyny, czy całe linie technologiczne.
  2. Roboty i materiały budowlane.
  3. Wymiana oświetlenia.
  4. Termomodernizacja budynku.
  5. Modernizacja systemów energetycznych obiektu (wentylacja, klimatyzacja, itp.).
  6. Wartości niematerialne i prawne (np. aplikacje do zarządzania energią obiektu).
  7. Usługi doradcze.
  8. Zakup i montaż instalacji OZE.

Jak pozyskać dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego?

Przy aplikowaniu o środki w ramach Funduszy Europejskich warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia dotacyjnego, jakim dysponuje nasz partner, firma SENSE consulting. Specjaliści SENSE pomogą ocenić potencjał dotacyjny wniosku, zaproponują strategię pozyskania dotacji i przygotują dokumentację aplikacyjną.

Jeśli więc chcą Państwo powierzyć rozwój swojej firmy w najlepsze możliwe ręce, SENSE consulting będzie doskonałym wyborem.

Po szczegóły zapraszamy TUTAJ.