Konfederacja Lewiatan zaprasza na spotkanie z Panem Łukaszem Wrońskim, Dyrektorem Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konfederacja Lewiatan zaprasza na spotkanie z Panem Łukaszem Wrońskim, Dyrektorem Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Spotkanie zorganizowane jest przez Konfederację Lewiatan w odpowiedzi na wystąpienie w sprawie rozpoczęcia procesu kontroli spełniania przez przedsiębiorców wymogów wynikających z przepisów ustawy wdrażającej wymogi dyrektywy “Omnibus”.

Dyskusja będzie obejmować tematy:

  • doświadczeń rynku i poziomu gotowości w zakresie realizacji wymagań ustawy wdrażającej “Omnibusa”
  • pierwszych reakcji firm na działania kontrolne UOKIKu oraz Inspekcji Handlowej
  • interpretacji przyjętej przez UOKIK w zakresie wymagań dotyczących obniżki cen towarów i usług oraz innych wymagań wynikających z ustawy
  • potencjalnej możliwości opracowania przez UOKIK wytycznych do projektu ustawy we współpracy z rynkiem

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja – TUTAJ.