Károly Nagy ponownie objął funkcję Dyrektora Zarządzającego CENTREX

Decyzją Walnego Zgromadzenia CENTREX Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, w maju br. Károly Nagy, wybitny międzynarodowy ekspert targowy, konsultant i wykładowca w zakresie komunikacji i marketingu oraz inicjator powołania CENTREX i były wieloletni dyrektor zarządzający, został ponownie powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego organizacji.

Károly Nagy zawodowo związany był z HUNGEXPO, największym organizatorem targów na Węgrzech. Był także inicjatorem, założycielem i wieloletnim sekretarzem generalny AHEFO – Stowarzyszenia Węgierskich Organizatorów Targów i Wystaw. Z ramienia CENTREX działał w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, jako aktywny członek Komitetów Marketingowego, Statystyk Targowych i Edukacyjnego.

Pan Károly Nagy jest współautorem międzynarodowych standardów w dziedzinie audytu danych statystycznych targów. W 2008 roku we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego, Pan Károly Nagy wdrażał w Polsce profesjonalny audyt statystyk targów. Od 2008 do chwili obecnej we współpracy z PIPT realizuje audyt targów organizowanych przez Członków PIPT i doskonali standardy i definicje statystyczne w tym zakresie.