Jubileuszowy cykl PIPT: Komitet Obrony Branży Targowej

We wrześniu 2020 roku, kiedy pandemia szalała w najlepsze, jasnym stało się, że aby przetrwać, firmy targowe muszą uzyskać więcej pomocy finansowej od Państwa. Uruchomiona w maju-czerwcu 2020 roku pomoc w ramach dofinansowania PFR 1.0 przez Polski Fundusz Rozwoju wystarczyła firmom targowym na 2-3 miesiące. O dalszą pomoc trzeba było starać się w bardziej bezpośredni sposób uciekając się do akcji ulicznych, protestów, happeningów.

W gronie osób, członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, powstał pomysł stworzenia niezależnego, mało sformalizowanego, ale zaufanego ciała, które mogłoby zainicjować i przeprowadzać takie akcje. Był to pomysł Krzysztofa Szofera, reprezentującego wtedy poznańską firmę „Abyss”, Pawła Montewki, reprezentującego wtedy warszawską firmę „Pracownia Sztuk Plastycznych”, oraz Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego i jednocześnie Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Tomasza Kobierskiego. Prezes Tomasz Kobierski ze zrozumiałych względów pozostał osobą incognito, natomiast oficjalnie Członkami-Założycielami nowego ciała, wywodzącego się z grona znajomych, członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, stali się Krzysztof Szofer i Paweł Montewka. Pierwszą planowaną do przeprowadzenia przez środowisko targowe akcją miał być tzw. spacer przed oknami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w al. Ujazdowskich w Warszawie. Dodatkowo, w tym samym dniu, przedstawiciele środowiska firm targowych mieli złożyć wnioski o umorzenie 25% puli pomocy firmom targowym, udzielonej w ramach subwencji  PFR 1.0. Autorem pomysłu o umorzeniu 100% subwencji PFR 1.0 firmom targowym był Paweł Montewka, natomiast autorką pomysłu o zebraniu wniosków o umorzenia od firm targowych i złożeniu tych wniosków o 100-procentowych umorzeniach w dniu protestu przez KPRM w Warszawie w siedzibie PFR tego samego dnia była Małgorzata Szofer, współwłaścicielka firmy „Abyss” z Poznania. 

Na początku października grono znajomych, złożone z przedstawicieli firm budujących stoiska targowe, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wymyśliło nazwę, opracowało logotyp, zapoczątkowało prowadzenie profilu KOBT na Facebooku, zaczęło promować hasztag #UratujmyTargi w social mediach, ułożyło plan zadań na najbliższe miesiące oraz podpisało akt założycielski organizacji. Grono założycieli zatwierdziło spośród różnych pomysłów nazwę Komitet Obrony Branży Targowej. Akt Założycielski Komitetu Społecznego pod nazwą „Komitet Obrony Branży Targowej” w dniu 18.10.2020 r. podpisali: Członkowie-Założyciele Krzysztof Szofer („Abyss”) i Paweł Montewka („PSP”), oraz Członkowie-Sygnatariusze: Jan Szofer („Abyss”), Artur Pawelec („Antares”), Adam Gabrysiak („Abisal”), Paweł Nowicki („SQM”), Michał Hempowicz („Fair Team”), Sławomir Jezierski („AAA Expo”), Joanna Nowiak („AAA Expo”), Magdalena Mąkosa („Expo Construct”) i Anna Rudzka („Perfekt-AR”). 

Pierwszą akcją zainicjowaną przez Komitet i podchwyconą przez inne firmy z grona członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz z grona innych firm targowych spoza Izby, był ów spacer w obronie branży targowej przed budynkiem KPRM w Warszawie, złożenie pisma do Premiera Mateusza Morawieckiego z postulatami m.in. zwolnień ze składek ZUS oraz rekompensat w wysokości 50% przychodu z roku podatkowego 2019, a następnie złożenie w siedzibie PFR w stolicy wniosków o całkowite umorzenie pomocy PFR 1.0. O godzinie 17.00 obiekty targowe i siedziby firm targowych w całej Polsce zostały podświetlone na czerwono. Akcja ta miała miejsce 28 października 2020 roku. Drugą spektakularną akcją KOBT w roku jego założenia był protest autostradowy pod Poznaniem, zorganizowany w dniu 22.12.2020 roku. Głównym postulatem tego protestu było ujednolicenie pomocy dla firm targowych ze strony Rządu RP, bez ograniczania się do pomocy firmom, mającym do działalności przypisany kod statystyczny PKD 82.30.Z.

Przedstawiciele Komitetu regularnie udzielali wywiadów, przede wszystkim na potrzeby działań lobbingowych, zapoczątkowanych Akcją „New Seria”/”Fair4all”, zainicjowaną przez Pawła Montewkę, brali udział w spotkaniach  z decydentami rządowymi odpowiedzialnymi za pomoc firmom dotkniętym przez pandemię, w spotkaniach organizacji pracodawczych i samorządu gospodarczego prowadzącymi dialog ze stroną rządową odnośnie pomocy branżom dotkniętym przez skutki lockdownów, uczestniczyli w akcjach klubów poselskich i pojedynczych parlamentarzystów na rzecz środowisk biznesowych dotkniętych pandemią, wystosowywali apele i pisma do Rządu RP i organizacji służącym przedsiębiorcom, przeprowadzali wywiady z szefami największych ośrodków targowych w Polsce i największych polskich firm branży targowej. W akcję „New Seria”/”Fair4all” włączyło się kilkadziesiąt firm z branży targowej, nie tylko z grona członków Izby.

W roku 2021 Komitet współuczestniczył i współorganizował następujące akcje: 

– 18.03.2021 r. konferencję prasową w sprawie KPO na terenie WTC-MTP z udziałem poseł Joanny Jaśkowiak  i senatora Adama Szejnfelda;

– 27.04.2021 r. debatę multimedialną „Miastotwórczy Charakter Targów”, emitowaną przez Studio Targowe MTP;

– 02.06.2021 r. debatę w dniu Światowego Dnia Targów: „Back 2 Business – Zielone Światło dla Branży”, prowadzoną symultanicznie przez cztery największe polskie ośrodki targowe : Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi Kielce, Międzynarodowe Targi Gdańskie i Targi w Krakowie.

Komitet Obrony Branży Targowej na początku roku 2022, w styczniu, zainicjował akcję „12 Tez Normalnego Polskiego Ładu”, będącą odpowiedzią i polemiką z wchodzącym w życie „Polskim Ładem”- działaniami Rządu RP, związanymi ze zmianami podatkowymi w przestrzeni biznesowej RP.

Przez cały czas swojego trwania i swojej aktywności, która formalnie nie została rozwiązana i teoretycznie trwa do dzisiaj, Komitet prowadzi swój profil na FB, pod hasłem  #UratujmyTargi, a w jego ramach podprofile o rozliczaniu pomocy PFR i akcji medialnej Nowych Mediów na rzecz branży targowej.

Co udało się Komitetowi zrealizować, jakie postulaty udało się osiągnąć?

Bezdyskusyjnie autorskim postulatem Komitetu, zakreślonym przez Pawła Montewkę i Małgorzatę Szofer, stanowiącym główną oś narracyjną protestu pod KPRM w Warszawie i akcji w siedzibie PFR, było 100-procentowe zwolnienie firm targowych ze zwrotu subwencji  PFR 1.0. Każda firma, nie tylko targowa, uzyskująca umorzenie 25% ze 100% wartości pomocy w ramach subwencji PFR 1.0, zawdzięcza ten fakt działaniom Komitetu i firm, które wsparły Komitet w protestach warszawskich w dniu 28 października 2020 roku. Niezliczone działania Komitetu wraz z działaniami Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyczyniły się na pewno do pomocy w postaci zwolnień z płacenia składek ZUS za niektóre miesiące pandemii, dopłat do wynagrodzeń z Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, bieżących dofinansowań działalności przez PUP, a także pakietów pomocy dla branż poszkodowanych pandemią w ramach subwencji PFR 2.0.

Czego nie udało się zrealizować? Nie udało się dopisać do pomocy rządowej firm nielegitymujących się kodem statystycznym PKD 82.30Z, nie udało się także uzyskać dla firm branży targowej rekompensat na poziomie 50% przychodu z roku podatkowego 2019.

Działania Komitetu Obrony Branży Targowej niewątpliwie przyczyniły się do częstszej obecności tematyki targowej w obiegu informacji gospodarczej, obecnej w całej polskiej infosferze. Z branży kompletnie niedostrzeganej przez decydentów, samorządowców i nowe media, targi stały się zauważalną działalnością, mającą swoje miejsce w wytwarzaniu i wspomaganiu wytwarzania PKB gospodarki naszego kraju. W tych działaniach medialnych, zapoczątkowanych przez Pawła Montewkę w marcu 2020 roku, pomógł niezależny dziennikarz nowych mediów, redaktor Andrzej Mazurowski z Warszawy, doradzający Komitetowi w zgraniu akcji Komitetu z krajowymi wydarzeniami społeczno-politycznymi podczas trwania pandemii.

Komitet dziękuje wszystkim osobom, firmom i organizacjom, które przez cały czas dramatycznych dla całej targowej branży skutków pandemii wsparły działania Komitetu i były obecne na jego akcjach.