Comiesięczny przegląd makroekonomiczny Krajowej Izby Gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w drugim kwartale 2021 PKB wzrósł o 11,1% r/r wobec spadku o 0,9% r/r w
pierwszym kwartale 2021. W trzecim kwartale 2021 roku oczekiwana jest dynamika PKB na poziomie 5,6% r/r, a w kwartale czwartym 6,6%. W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczył się o 2,5%. Natomiast w całym roku 2021 wzrost gospodarczy może okazać się wysoki i wynieść około 5,6%.

Więcej COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY KIG