Ciekawe prezentacje na MTP

Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które aktywnie wspiera i integruje środowiska naukowe. W środę 18 grudnia gościły studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy przedstawili swoje prezentacje na tematy związane z targami. Coroczne naukowe spotkania na targach stają się powoli pewną tradycją. W tym roku młodzi naukowcy prezentowali wybrane strategie z macierzy Ansoffa, a w szczególności: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu oraz dywersyfikacji. Studenci, podzieleni na zespoły, mogli również przygotować własny temat. Ich wysiłki oceniało jury, w którym poza Przemysławem Trawą (Wiceprezesem Zarządu MTP) oraz Iwoną Kasprzak – Ciesielską (Dyrekto ds. Marketingu MTP) , zasiedli m.in. Karol Nagy (Centrex, Węgry), prof. dr hab. Henryk Mruk i dr Łukasz Puślecki z Uniwersytetu Ekonomicznego, Andrzej Meliński, Prezes Zarządu oraz Magdalena Kuchta z Meliński Minuth, Marzenna Łukaszewicz oraz Jan Studencki z Polskiej Izby Przemysłu Targowego, oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania.
Jury, doceniając wysoki poziom wszystkich prezentowanych prac, postanowiło równorzędnie nagrodzić prezentacje przedstawione przez zespoły w składach: Kaja Zawół, Małgorzata Tracz, Sara Wylegalska, Kamil Wrzaskowski (prezentacja pt. Targi bloggerów ) oraz Wojciech Dymaczewski, Magda Ciesielska, Piotr Fret, Monika Ewartowska, Magda Chrzaszcz, Katarzyna Chojnacka (prezentacja pt. Macierz Ansoffa podstawą wyboru strategii MTP ). Jury zadecydowało również o wyróżnieniu dwóch zespołów w składzie: Karolina Mizgier, Patrycja Napierała, Marta Kosmowska, Łukasz Młynek oraz Angelika Gejda, Marta Frankowiak. Wszystkim wyróżnionym oraz uczestnikom gratulujemy!
Prezentacje odbyły się w ramach wykładu Targi i wystawy międzynarodowe prowadzonego na Uniwersytecie Ekonomicznym przez prof. dr hab. Henryka Mruka. Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie ; Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Marcin Melanowicz