Bogaty program merytoryczny, wybitni eksperci w roli prelegentów, integracja i rozrywka – to był 9. Zimowy Zjazd PIPT w Łodzi

W dniach 22-24.11.2017 r. w Łodzi, odbył się 9. Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Trwające 3 dni najważniejsze wydarzenie branżowe w Polsce z rekordowym udziałem 101 uczestników było okazją do dyskusji na temat tendencji i kierunków rozwoju branży targowej, wyzwań aktualnie stojących przed profesjonalistami targowymi oraz do sformułowania podstawowych założeń do programu działania PIPT na 2018 rok, który będzie rokiem jubileuszu 25 – lecia samorządu targowego w Polsce. Istotnym elementem programu 9. ZZ PIPT było szkolenie dla profesjonalistów targowych poświęcone kluczowym zmianom w prawodawstwie w zakresie prawa pracy, podatków dochodowych i ochrony danych osobowych. Natomiast podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT decyzje odnośnie modyfikacji formuły, w jakiej działać będzie Izba, znalazły wyraz w nowelizacji Statutu organizacji.
W konferencji wzięli udział wiodącyorganizatorzy targów w Polsce i operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych , czołowe polskie firmy projektujące i budujące ekspozycje targowe i eventowe, najlepsi dostawcy usług spedycji i logistyki targowej, usług IT, marketingowych, reklamowych i innych dla branży targowej. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Fotobueno