Bezpłatna konferencja “ESG w MŚP – szanse i wyzwania” w Poznaniu

PARP zaprasza na bezpłatną konferencję “ESG w MŚP – szanse i wyzwania”, która niebawem odbędzie się w Poznaniu. 

Mit. ESG dotyczy tylko dużych spółek.

Fakt Przedsiębiorstwa podejmują działania związane z ESG przed tym jak zostaną do tego zobowiązane przepisami.

 

Mit Obowiązkowa sprawozdawczość będzie zbyt kosztowna dla przedsiębiorstw i obniży ich konkurencyjność.

Fakt Zastosowanie rozwiązań ESG pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy.

 

Choć przepisy tego bezpośrednio nie definiują, ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) coraz bardziej wpływa na działanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

 O wszystkich prawdach, półprawdach, mitach, ale także wątpliwościach dotyczących ESG, będziemy rozmawiać na konferencji, która odbędzie się w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych 8 lutego 2024 roku.

 

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły: ESG w MŚP – szanse i wyzwania (abrys.pl)