Cele Zespołu GO GREEN:

Głównym celem Zespołu GO GREEN jest stworzenie polityki ekologicznej i standardów zrównoważonego rozwoju dla branży targowej w Polsce, poprzez:

  1. Wypracowanie schematu dojścia do „zeroemisyjności” branży targowej zgodnie z nowelizacją Porozumienia Paryskiego z 2019 r. i rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2021 r.
  2. Znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania firm targowych, w tym kosztów energii.
  3. Stworzenie systemu zarządzania zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wydarzeniami.
  4. Edukację – pozyskiwanie i dystrybucję wśród interesariuszy branży targowej informacji oraz wypracowanych rozwiązań, standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza sposobów obniżenia kosztów energii wśród Członków PIPT.