Cele Zespołu GO GREEN:

Głównym celem Zespołu GO GREEN jest stworzenie polityki ekologicznej i standardów zrównoważonego rozwoju dla branży targowej w Polsce, poprzez:

  1. Wypracowanie schematu dojścia do „zeroemisyjności” branży targowej zgodnie z nowelizacją Porozumienia Paryskiego z 2019 r. i rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2021 r. współpracując z koordynatorami Inicjatywy Net Zero Carbon Events.
  2. Edukację – pozyskiwanie i dystrybucję wśród interesariuszy branży targowej informacji oraz wypracowanych rozwiązań, standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju.