Zostań jednym nas, poczuj wsparcie branży

  1. Będąc Członkiem PIPT otrzymują Państwo wsparcie branży – jako organizacja działająca na rzecz i w imieniu swoich Członków, PIPT spełnia funkcję parasolową, oferuje Członkom wysokiej klasy „osłonę”, dając możliwość rozwiązywania równolegle wielu różnych problemów istotnych dla branży targowej.
  2. PIPT na co dzień wspiera Członków swoją wiedzą, doświadczeniem i kontaktami, udostępnia ekspertyzy, oferuje porady i udziela rekomendacji.
  3. PIPT posiada Kodeks Etyczny oraz promuje etyczne zachowania biznesowe. mając zgodę i dobrą wolę zainteresowanych Członków, Izba ma możliwość rozwiązywania konfliktów pomiędzy firmami z branży, dzięki powołanej w celach koncyliacyjnych Komisji Rozjemczej.