Sekcja „Spedycja Targowa”

Rok założenia: 2019

Przewodniczący: Marcin Frontczak, Dyrektor zarządzający w firmie Transmeble International

 

Organizacja pracy :

  • Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na okres 4 lat.
  • Zadania realizowanie są na posiedzeniach.
  • Przewodniczący, Sekretarz lub inny oddelegowany członek może być głosem doradczym w obradach Rady Izby w sprawach mających związek z działalnością członków Sekcji.

Zadania Sekcji :

  • opiniowanie Radzie PIPT aktów prawny mających wpływ na działalność spedycji targowej,
  • reprezentowanie spedycji targowej w branży wystawienniczej,
  • wymiana doświadczeń branżowych.