Polskie obchody Global Exhibitions Day 2019, koordynowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego objęli swoim patronatem:

 

  • Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Studenckie Forum Business Centre Club