Prezydent RP, Andrzej Duda 5 października 2015 podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja przywróciła uchylony w 2007 roku, tzw. certyfikat pierwszeństwa z wystawy. 

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776) istnieje możliwość ubiegania się o pierwszeństwo z wystawy (innej niż wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej) do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.