Nic o nas bez nas, zabierz głos w swojej sprawie

  1. Od 2007 roku PIPT jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz od 2020 r. – członkiem Konfederacji Lewiatan dzięki czemu korzysta z ustawowych uprawnień w zakresie wpływania na proces kształtowania prawa w procesie konsultacji i opiniowania projektów aktów prawnych, w tym regulacji istotnych dla prawidłowego i pomyślnego funkcjonowania firm branży targowej.
  2. Członkowie Izby są ekspertami i partnerami dla władz państwowych i samorządowych. Przedstawiciele PIPT mają prawo lobbować na rzecz korzystnego ustawodawstwa – wobec Komisji
    Sejmowych i Senackich, Rządu i ministerstw. Państwo, jako Członek Izby, mają prawo i możliwość wypowiadania swoich opinii w najważniejszych kwestiach.