Certyfikat pierwszeństwa z wystawy na targach w Polsce z podpisem Prezydenta RP – sukces PIPT

Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, przy wsparciu ekspertów i parlamentarzystów, od wielu miesięcy zabiegała o przywrócenie uchylonego w 2007 roku, tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy. Polska Izba Przemysłu Targowego z satysfakcją przyjęła fakt przychylenia się, zarówno posłów i senatorów jak i Prezydenta, do zaproponowanej zmiany ustawy PWP. PIPT, mając świadomość znaczenia dla polskich przedsiębiorców instytucji pierwszeństwa z wystawienia na targach, od dłuższego czasu zabiegała o jej przywrócenie. Przyjęcie znowelizowanej ustawy jest zwieńczeniem wielomiesięcznego zaangażowania PIPT, jedynej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa rynku targowego w Polsce. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy PWP, złożony przez posła Marka Niedbałę, zdobył przychylność kilkudziesięciu parlamentarzystów. Następnie, podczas prac komisyjnych, za wnioskowanymi zmianami opowiedziała się większość posłów. Senatorowie również byli zgodni co do zasadności wprowadzenia ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych na krajowych targach. Znowelizowana ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm jednogłośnie, na posiedzeniu w dniu 11 września. Dotychczas autorzy wzorów użytkowych lub przemysłowych prezentowanych na publicznych wystawach w Polsce, chcąc zagwarantować sobie ochronę prawa własności przemysłowej, zobowiązani byli do rejestracji wzoru w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w terminie poprzedzającym prezentację na wystawie. Taki stan rzeczy ma miejsce od 2007 roku, kiedy to nowelizując ustawę PWP, wycofano zapis taką ochronę gwarantujący. Niedopełnienie obowiązku rejestracji de facto pozbawiało wystawców ochrony. W momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy mechanizmem ochrony będzie certyfikat pierwszeństwa z wystawy, wydawany przez organizatora targów, na których wystawienie miało miejsce. Certyfikat pierwszeństwa z wystawy jest stosowany na światowych rynkach targowych, w tym na największym w Europie rynku targowym, w Niemczech. Zdaniem ekspertów targowych, znowelizowana ustawa, chroniąca przed nieuczciwą konkurencją i kradzieżą pomysłów, będzie pozytywnie oddziaływać na liczbę innowacyjnych projektów prezentowanych na targach w Polsce. To z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności polskiego rynku targowego. Nowe regulacje wchodzą w życie po upływie vacatio legis od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego.