Sięgnij po unikatowe badania o targach

  1. Dzięki członkostwu w PIPT, jako organizator targów w Polsce, mają Państwo możliwość poddania danych statystycznych swoich targów profesjonalnemu audytowi według międzynarodowych
    standardów: CENTREX i UFI. Dzięki współpracy PIPT z CENTREX – międzynarodowym, wyspecjalizowanym audytorem statystyk targowych, akredytowanym przy UFI, wiarygodne i transparentne dane statystyczne targów organizowanych przez Członków są publikowane w Raporcie PIPT Targi w Polsce oraz w międzynarodowych raportach statystycznych (UFI Euro Fair Statistics, CENTREX Report).
  2. Jako Członek PIPT otrzymują Państwo swobodny i ułatwiony dostęp do raportów statystycznych – nie tylko o polskim rynku targowym, ale i do wyników badań krajowego i międzynarodowego rynku
    targowego, do międzynarodowych raportów statystycznych publikowanych przez zagraniczne organizacje targowe i wielu unikatowych publikacji branżowych, stanowiących cenne, jedyne w swoim rodzaju syntetyczne opracowania na temat branży.