UFI i EMECA odnowiły i wzmacniają Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemyslu Targowego oraz EMECA, Stowarzyszenie Głównych Europejskich Centrów Targowych, podpisały porozumienie o kontynuacji Europejskiego Porozumienia Przemyslu Targowego, którego celem jest reprezentowanie interesów przemysłu targowego wobec struktur Unii Europejskiej w Brukseli. Będące wynikiem współpracy organizacji porozumienie zostało przedłużone na kolejne trzy lata i otrzymało wsparcie. Funkcję sekretarza generalnego będzie w dalszym ciągu pełnić […]

CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obradował we Lwowie

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych  odbył swoje doroczne walne zgromadzenie w ekscytującym mieście Lwowie, na Ukrainie. Lwowski organizator targów jest jednym z założycieli UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego w 1925 roku.   Członkowie CENTREX dokonali przeglądu wydarzeń minionego roku – oprócz imponujących danych statystycznych targów zorganizowanych w 2017 roku (http://centrexstat.org/index.php/statistics-audit/centrex-statistics)  podkreślali pozytywne tendencje w […]