Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT – 24 czerwca 2021 r. godz.11.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w formule hybrydowej odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie PIPT (WTC Poznań) oraz online. Już dziś prosimy o rezerwację tego terminu w Państwa kalendarzach.

Materiały na Walne Zgromadzenie wraz z Instrukcją E-Walnego Członkowie otrzymają e-mailem .