Jesteś organizatorem targów zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego? 

 

Zaimplementuj wytyczne dla organizatorów targów i uzyskaj Znak: Polskiej Izby Przemysłu Targowego
BEZPIECZNE TARGI

 

Celem przyznawania Znaku Polskiej Izby Przemysłu TargowegoBEZPIECZNE TARGIjest udostępnienie interesariuszom targów: wystawcom i zwiedzającym informacji na temat dostosowania warunków organizacji imprez targowych do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju przez organizatorów targów oraz ośrodki targowe.

O przyznanie Znaku mogą ubiegać się Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego świadczący usługi organizacji targów na terenie Polski.

Zgłoszenie jest nieobowiązkowe. Znak graficzny, wydawany po wypełnieniu Ankiety Oświadczenia o przestrzeganiu wytycznych, może być używany przez składającego oświadczenie do działań marketingowych od momentu uzyskania certyfikatu w materiałach dotyczących imprezy targowej, która otrzymała certyfikat.

Celem przyznawania Znaku w szczególności jest:

  • Zapewnienie wystawcom, zwiedzającym, pracownikom firm targowych (zwanych dalej interesariuszami targów) informacji na temat organizatorów targów, których imprezy targowe są przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
  • Budowanie zaufania interesariuszy targów do bezpieczeństwa targów, które są organizowane
    z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.
  • Aktywizację i edukację podmiotów organizujących targi poprzez udostępnienie materiałów na temat obowiązujących wytycznych i zaleceń,
  • Propagowanie wiedzy wśród interesariuszy targów na temat przygotowania organizatorów targów do bezpiecznej organizacji imprez targowych w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
  • Promocję organizatorów targów stosujących się do wyżej wspomnianych wymogów.

 

Już dziś wypełnij Ankietę i pozyskaj Znak “Bezpieczne Targi” jako rekomendację Izby dla Twojego wydarzenia.

 

ANKIETA  OŚWIADCZENIA  

REGULAMIN