Zmieniają się priorytety gospodarcze a światowy przemysł targowy w 2018 roku będzie dalej na ścieżce wzrostu

Badanie UFI „Globalny Barometr Targowy” pokazuje, że 44% firm działających w przemyśle targowym osiągnęło wzrost zysku operacyjnego za 2017 rok, zaś ponad 70% firm przewiduje wzrost obrotów w 2018 roku. Stan gospodarki krajowej jako kluczowego zagadnienia biznesowego dla firm targowych rośnie, zaś rozwój sytuacji gospodarczej na świecie w tym kontekście stopniowo traci na znaczeniu. Większość firm targowych spodziewa się, że w ciągu 5 lat wygeneruje nawet do 10% zysków dzięki nowym modelom biznesowym. 38% firm targowych planuje poszerzyć zakres swojej działalności operacyjnej o co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny.
20. edycja badania UFI Globalny Barometr przeprowadzonego dla przemysłu targowego ujawnia bardzo dobre wyniki za 2017 rok, potwierdza wzrosty obrotów firm targowych na świecie oraz pokazuje świetne perspektywy na 2018 rok. Kluczowymi zagadnieniami biznesowymi dla firm pozostają zarówno stan gospodarki krajowej, jak i rozwój sytuacji gospodarczej na świecie, jednak pierwszy z tych problemów staje się coraz ważniejszy, zaś znaczenie tego drugiego zagadnienia spada. Wyniki badania potwierdzają również, że znacząca większość firm targowych zamierza rozwija działalność poszerzając ją o nowe obszary, a wiele z nich rozważa także inwestycje na nowych rynkach geograficznych. Firmy oczekują, że zyski wygenerowane dzięki nowym modelom biznesowym w następnych latach zdecydowanie wzrosną, ponieważ przemysł targowy ewoluuje i adoptuje nowe modele biznesowe. Do 20. edycji realizowanego dwa razy w roku badania UFI Globalny Barometr dołączyli trzej nowi partnerzy: EEAA (Stowarzyszenie Targów i Eventów Australazji), IECA (Indonezyjskie Stowarzyszenie Firm Targowych) oraz MFTA (Stowarzyszenie Targowe Makao). Wyniki badania stanowią przegląd danych na temat światowego przemysłu targowego, w podziale na analizy według typów firm targowych oraz oddzielne opisy 17 rynków targowych. Wyniki uzyskane w ostatniej edycji badania oparto o odpowiedzi przesłane przez 290 respondentów z 53 państw i regionów. „W skali świata przemysł targowy rozwija się w dobrym tempie. Firmy targowe z całego świata zamierzają poszerzyć zakres swoich działań operacyjnych poza obecne aktywności i granice geograficzne. Równolegle rozwijane są nowe modele biznesowe i wiele podmiotów przemysłu targowego oczekuje, iż przyniosą one w najbliższych latach odpowiednią część przychodów osiąganych przez firmy”, mówi Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający i CEO UFI. Obroty i zysk operacyjny 70% firm targowych na świecie zadeklarowało wzrost obrotów w drugiej połowie 2017 roku, a 72% przewiduje wzrost obrotów w pierwszym półroczu 2018 roku. Na kilku rynkach targowych firmy targowe mają nawet szanse osiągnąć lepsze wyniki niż prognozowane: w Brazylii, w Niemczech, Makao, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, podczas gdy w wielu krajach Azji, w tym w wielu regionach Chin, nadal mamy do czynienie ze znacznym poziomem niepewności. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, na wielu rynkach targowych utrzymują się dobre wyniki z 2017 roku: 44% respondentów zadeklarowało wzrost zysku, zaś 43% – utrzymanie zysku na tym samym poziomie. Na dziewięciu rynkach, tj. w Brazylii, Chinach, Niemczech, Indonezji, Makao, Meksyku, na Bliskim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, większość uczestników badania zadeklarowało wzrost zysków operacyjnych w 2017 roku. Zapytani o udział przychodów pochodzących z wdrożenia nowych modeli biznesowych (takich jak nowe formaty wydarzeń, działania w obszarze platformy cyfrowej i usługi marketingowe), większość uczestników badania odpowiedziało, że w okresie najbliższych 5 lat podziewa się około 5 – 10% przychodów z tytułu tych działań w kwocie przychodów ogółem oraz nawet ponad 10% – w okresie dziesięciu lat. Jedna czwarta firm targowych spodziewa się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nowe modele biznesowe przyniosą im ponad 25% przychodów. Ponadprzeciętny wynik w tym zakresie spodziewany jest w szczególności na następujących rynkach targowych: w Australii, w Chinach, w Indiach, Indonezji, Makao, w Meksyku, Tajlandii, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Kluczowe zagadnienia biznesowe Wśród najważniejszych zagadnień biznesowych w nowym roku pozostają „stan gospodarki kraju” (dla 25% respondentów), „konkurencja w branży” (21%), “rozwój sytuacji gospodarczej na świecie” oraz “wyzwania w zakresie zarządzania w firmie” (po 16% respondentów). Oznacza to, że zagadnienie “rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie” straciło nieco na znaczeniu w porównaniu z poprzednimi latami. Szczegółowe wyniki badania ujawniają, że „konkurencja w branży” jest obecnie kluczowym zagadnieniem na następujących czterech rynkach targowych: Chiny, Makao, Indie Niemcy. Priorytety strategiczne Jeśli chodzi o zakres działań generujących przychody, znakomita większość firm targowych planuje rozwijać nowe aktywności, albo w obrębie klasycznej działalności targowej (zarządzanie obiektem, organizacja targów, usługi), czy w zakresie organizacji innych wydarzeń (w tym wydarzeń wirtualnych), albo w obu tych obszarach: 72% badanych z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, 78% badanych z regionu Azja – Pacyfik oraz 88% respondentów z regionów obu Ameryk i Europy. Co się tyczy kierunków geograficznych rozwoju działalności firm, średnio cztery na dziesięć badanych firm targowych zadeklarowało zamiar poszerzenia obszaru prowadzonych działań o nowe państwa. Tak twierdzi większość firm z pięciu na siedemnaście zbadanych rynków: z Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu (po 67%), z Chin (575), z Indii (53%) i z Niemiec (50%). Rekordowe badanie Ostatnia edycja badania UFI poświęconego analizie sytuacji w przemyśle targowym na świecie zrealizowano w styczniu 2018 roku pozwoliło zgromadzić dane od 290 firm targowych z 53 państw. To największa liczba uczestników w historii tego światowego badania. Studium dostarcza prognoz i analiz dla 14 największych rynków (w kolejności alfabetycznej): Australii, Brazylii, Chin, Indii, Indonezji, Makao, Meksyku, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Ponadto analizie poddano trzy strefy regionalne. “To dwudziesta edycja naszego badania Global Barometer i bardzo cieszymy się, że wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników i pozwoliło nam to zebrać dane aż od 290 firm. Z zadowoleniem powitaliśmy jako partnerów badania: EEAA (Stowarzyszenie Targów i Eventów Australazji), IECA (Indonezyjskie Stowarzyszenie Firm Targowych) oraz MFTA (Stowarzyszenie Targowe Makao). Partnerstwa te pozwoliły nam uzyskać opis każdego z reprezentowanych rynków”, mówi Kai Hattendorf, dyrektor zarzadzajacyc i CEO UFI. 20. edycja badania UFI Globalny Barometr, zrealizowana w styczniu 2018 roku zawiera informacje pozyskane od 290 firm z 53 państw. Badanie przeprowadzono przy współpracy z 12 członkowskimi stowarzyszeniami targowymi: AAXO (Stowarzyszeniem Afrykańskich Organizatorów Targów) i EXSA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Afryki) – w regionie Południowej Afryki, AEO (Stowarzyszeniem Organizatorów Targów i Eventów) – w Wielkiej Brytanii, AFIDA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Targów Ameryki) – w regionie Ameryki Środkowej i Południowej), AMPROFEC (Meksykańskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów Targów, Wystaw i Kongresów) – w Meksyku, EEAA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Austalazji) – w Australii, IECA (Indonezyjskim Stowarzyszeniem Firm Targowych) – w Indonezji, IEIA (Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego Indii) – w Indiach, MFTA (Stowarzyszeniem Targowym Makao) – w Makao, SISO (Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów) – w Stanach Zjednoczonych, TEA (Stowarzyszeniem Targowym Tajlandii) – w Tajlandii oraz UBRAFE (Związkiem Brazylijskich Promotorów Targów) – w Brazylii. Realizując jeden z głównych celów UFI, jakim jest dostarczać całemu przemysłowi targowemu ważnych danych i najlepsze wzory i praktyki z branży, UFI udostępnia pełen raport z badań na www.ufi.org/research. Następna edycja badania UFI Globalny Barometr będzie przeprowadzona w czerwcu 2018 r. Źródło: Informacja prasowa UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, 30 stycznia 2018 r. – www.ufi.org