Zmarł Manfred Busche, Członek Honorowy PIPT

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 25 grudnia 2022 r. w wieku 89 lat zmarł Pan Manfred Busche, Członek Honorowy Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Pan Manfred Busche był absolwentem Philipps-Universität Marburg oraz Freie Universität Berlin. Posiada doktorat z ekonomii i nauk społecznych (1962). W latach 1962-1965 pracował jako wykładowca w Instytucie Goethego w Kairze oraz jako zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Kultury w Kairze. W latach 1965 – 1999 Pan Manfred Busche zawodowo wiązany był z niemiecką branżą targową, w szczególności z targami w Berlinie i zajmował różne stanowiska kierownicze. Do 1970 r. był pełnomocnikiem Ausstellungsdienst Berlin (ADB), następnie do 1987 r. dyrektorem zarządzającym Ausstellungs-, Messe-, Kongress-GmbH (AMK Berlin). w latach 1987-1999 był prezesem zarządu AMK Berlin, która w 1992 r. przemianowana została na Messe Berlin GmbH. W 1966 roku Pan Manfred Busche zainicjował pierwszą Międzynarodową Giełdę Turystyczną (ITB) w Berlinie.W latach 1998 – 2001 Pan Manfred Busche pełnił funkcję prezydenta UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Później otrzymał tytuł Honorowego Prezydenta UFI.

W 2000 r. Pan Manfred Busche był gościem honorowym Walnego Zgromadzenia Polskiej Korporacji Targowej, której Polska Izba Przemysłu Targowego jest sukcesorem. W czerwcu 2002 r. był uczestnikiem i prelegentem  konferencji „Targi stymulatorem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miast” organizowanej przez PKT  oraz Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego.

Przez wiele lat Pan Manfred Busche był wykładowcą europejskich uczelni, w tym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowanego we współpracy z Polską Korporacją Targową.

Pan Manfred Busche zmarł 25 grudnia 2022 r. Cześć jego pamięci!