Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego 2015 już za nami

Doroczny Zimowy Zjazd Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbył się w dniach 25-27 listopada br. w Zamku w Rynie. Historyczne wnętrza przepięknego zabytku, jakim jest pieczołowicie odrestaurowany XIV- wieczny Zamek Krzyżacki, stojący w sercu polskich Mazur, było tłem do spotkań i owocnej debaty branżowej z udziałem 60 ekspertów targowych, zrzeszonych w PIPT. W bogatej agendzie Zjazdu, oprócz posiedzeń Rady i Komisji Rewizyjnej (organów Izby) znalazły się spotkania merytoryczne w tematach ważnych dla branży, takich jak: procedury dotyczące certyfikatu pierwszeństwa z wystawienia na targach w Polsce (po nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej w X 2015 r.), projekt UFI Światowy Dzień Targów (inicjatywa PIPT), dalsze prace nad kodeksem dobrych praktyk przemysłu targowego, projekt oficjalny partner , konkursy branżowe promujące wystawiennictwo i inne projekty zawarte w programie działania PIPT. W programie tradycyjnie nie zabrakło czasu na zajęcia integracyjne: zwiedzanie Zamku, zajęcia rekreacyjne, biesiadowanie i zabawę taneczną. Cieszy nas wyrażane po Zjeździe zadowolenie Koleżanek i Kolegów z udziału w tym wydarzeniu, którego liczne wyrazy odbieramy obecnie. Dziękujemy wszystkim obecnym, że osobiście przyczynili się do tego sukcesu! Obiecujemy równie atrakcyjny Zjazd PIPT w przyszłym Roku, koniecznie z licznym udziałem naszych Członków! Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Ozdoba Studio