Zimowy Zjazd PIPT 2014 w Gniewie – ważne decyzje i integracja branży

W dniach 26-28 listopada br. odbył się coroczny Zimowy Zjazd Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Tym razem uczestnicy zjazdu spotkali się w zabytkowym Zamku w Gniewie. W historycznych wnętrzach zamku ponad 60 specjalistów targowych z Polski oraz Węgier i Ukrainy dyskutowało nad obecną sytuacją w przemyśle targowym w Polsce i na świecie oraz o jego przyszłości. Intensywny program merytoryczny
Program konferencji PIPT obejmował szereg interesujących wykładów prowadzonych przez ekspertów z branży targowej oraz specjalistów w zakresie prawa i pozyskiwania funduszy unijnych. Możliwościom pozyskania środków na wydatki w branży targowej w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 poświęcona była prezentacja autorstwa specjalistek z firmy STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, obecnie lidera doradztwa europejskiego, od lat zajmującego czołowe miejsca w rankingach najlepszych doradców unijnych w Polsce. Tematykę kodeksów dobrych praktyk jako narzędzia prawnego na rynku usług w Unii Europejskiej przybliżył mec. Bogumił Sieczkowski z łódzkiej Kancelarii Obligo Sieczkowski i Spółka. Zaprezentował on również wyniki prac prowadzonych przez zespół PIPT, pod jego kierunkiem, zmierzających do opracowania projektu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Targowego. Wystąpienia te były żywo komentowane przez uczestników Zjazdu i stały się pretekstem do interesujących dyskusji. Uczestnicy konferencji PIPT wzięli także udział w dwuczęściowej debacie programowej, w sekcjach branżowych, a następnie z udziałem wszystkich delegatów. Dyskutowano o najważniejszych potrzebach i kierunkach programu działania Izby, obecną sytuacją w przemyśle targowym w Polsce i na świecie oraz o przyszłości branży. Jednym z kluczowych tematów jest obecnie lobbing na rzecz przywrócenia w Polsce tzw. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT W ostatnim dniu Zimowego Zjazdu PIPT odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby, w trakcie którego, w związku z rezygnacją z funkcji prezesa Rady PIPT Pana Andrzeja Byrta, który od 1 stycznia 2015 roku obejmie stanowisko Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako, odbyły się wybory uzupełniające do Rady PIPT. Nowym członkiem Rady PIPT został wybrany jednogłośnie Przemysław Trawa, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przyjemne z pożytecznym
Zimowe Zjazdy PIPT są jedną z nielicznych okazji w roku, kiedy przedstawiciele branży mogą spotkać się w większym gronie i wspólnie zastanowić się nad istotnymi zagadnieniami, problemami i planami związanymi z rozwojem rynku targowego w Polsce. W bogatym programie Zjazdu 2014 w Gniewie nie zabrakło również czasu na integrację, która jest jednym z najważniejszych aspektów tego corocznego wydarzenia branżowego. I tym razem PIPT zadbała o atrakcyjny program rozrywkowy i atrakcyjną lokalizację, wybierając przepiękne i interesujące historyczne miejsca, jakim jest Zamek w Gniewie. W programie Zjazdu, w przerwach pomiędzy seminariami, nie zabrakło czasu na zwiedzanie Zamku z przewodnikiem i na rekreację, zaś „Kolacja z Niespodzianką – Podróż w Przeszłość” w czwartek 27 listopada br. stała się największą atrakcją w historii Zimowych Zjazdów PIPT. Goście zostali powitani salwą armatnią za Zamku, a następnie w atmosferze biesiady sarmackiej kosztowali pysznego jadła i poznawali uroki kielicha i … szabli. Uczestnicy Zimowego Zjazdu PIPT nie mają wątpliwości – ten Zjazd na długo pozostanie w naszej pamięci! Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Marcin Melanowicz