Zespół ekspertów PIPT do spraw odmrażania targów – konferencja z Ministerstwem Rozwoju

30 kwietnia  o odmrażaniu targów rozmawialiśmy z Minister Olga Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju. Podczas wideokonferencji poinformowaliśmy Panią Minister o naszych pracach nad katalogiem procedur zapewniających bezpieczeństwo imprezom targowym  Zadeklarowaliśmy również, że jesteśmy gotowi na współpracę z Ministerstwo Rozwoju w tym zakresie. Nasze założenia są zbieżne z tym co wypracowują rządzący. Dziś przekażemy na ręce p, Minister Semeniuk  propozycje wypracowanych przez naszych ekspertów wytycznych, mających zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na targach.

W zespole pracują: Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), Elżbieta Roeske ( Międzynarodowe Targi Poznańskie), Marek Wiktorowski (Exactus sp.j., Łodź), Paweł Orłowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie), Paweł Nowicki (SQM sp. z o.o.) , Sławomir Jezierski (AAA Expo) oraz Beata Kozyra (Polska Izba Przemysłu Targowego).