Skład Zespołu:

 • Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie
 • Beata Górczak, specjalista ds. organizacyjnych, Targi Kielce
 • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT
 • Krzysztof Szofer, Członek rady PIPT, właściciel firmy Abyss

 

Zapraszamy również pozostałych Członków PIPT do włączania się w prace Zespołu. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.kozyra@polfair.com.pl

 

Działania Zespołu:

Efektem prac zespołu ds bezpieczeństwa targów jest ustanowienie znaku “Bezpieczne Targi”.

Celem przyznawania Znaku Polskiej Izby Przemysłu TargowegoBEZPIECZNE TARGI” jest udostępnienie interesariuszom targów: wystawcom i zwiedzającym informacji na temat dostosowania warunków organizacji imprez targowych do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju przez organizatorów targów oraz ośrodki targowe.

O przyznanie Znaku mogą ubiegać się wszystkie podmioty świadczące usługi organizacji targów na terenie Polski.

Zgłoszenie jest nieobowiązkowe. Znak graficzny, wydawany po wypełnieniu Ankiety Oświadczenia o przestrzeganiu wytycznych, może być używany przez składającego oświadczenie do działań marketingowych od momentu uzyskania certyfikatu w materiałach dotyczących imprezy targowej, która otrzymała certyfikat.

Celem przyznawania Znaku w szczególności jest:

 • Zapewnienie wystawcom, zwiedzającym, pracownikom firm targowych (zwanych dalej interesariuszami targów) informacji na temat organizatorów targów, których imprezy targowe są przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Budowanie zaufania interesariuszy targów do bezpieczeństwa targów, które są organizowane
  z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.
 • Aktywizację i edukację podmiotów organizujących targi poprzez udostępnienie materiałów na temat obowiązujących wytycznych i zaleceń,
 • Propagowanie wiedzy wśród interesariuszy targów na temat przygotowania organizatorów targów do bezpiecznej organizacji imprez targowych w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
 • Promocję organizatorów targów stosujących się do wyżej wspomnianych wymogów.

 

Już dziś wypełnij Ankietę i pozyskaj Znak “Bezpieczne Targi” jako rekomendację Izby dla Twojego wydarzenia.

ANKIETA  OŚWIADCZENIA  

REGULAMIN