Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „3012 Polska Izba Przemysłu Targowego OSOBY ZASŁUŻONE DLA BRANŻY TARGOWEJ PRZEMYSŁAW TRAWA”