Zalecenia odnośnie ponownego otwierania targów branżowych B2B po COVID-19 oraz kampania GED 2020 – tematami posiedzenia Komitetu Stowarzyszeń UFI w dniu 30.04.2020 r.

W dniu 30 kwietnia br. ponownie obradował Komitet Stowarzyszeń UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. I tym razem, z uwagi na różne strefy czasowe, w których funkcjonują rynki i członkowskie stowarzyszenia targowe z całego świata, odbyły się dwie sesje wideokonferencji. Spotkanie poranne, z udziałem m.in. przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń UFI, Chrisa Skeith (Association of Events Organisers, Wielka Brytania) i Christiana Druart, sekretarza KS, Nicka Dugdale – Moore, menadżera Oddziału Europejskiego UFI,  Barbary Weizsacker, sekretarz generalnej EEIA – Porozumienia Europejskiego Przemysłu Targowego i EMECA – Stowarzyszenia Głównych Europejskich Centrów Targowych oraz kilkudziesięciu przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji targowych moderowała Angela Herberholz (menadżer UFI ds. grup roboczych i edukacji). Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Marzenna Łukaszewicz.

Odmrażanie targów

Uczestnicy posiedzenia byli zgodni co do tego, że branża targowa musi głośno komunikować, a zarazem udowodnić, że jest gotowa na ponowne otwarcie targów, tak szybko jak to tylko (z różnych względów) będzie możliwe. Nie tylko wsparcie dla branży targowej ze strony decydentów politycznych i rządów państw jest dalece niewystarczające, ale także pojawiają się obawy, że przemysł targowy który jako jeden z pierwszych sektorów został poszkodowany w wyniki pandemii COVID-19, będzie reaktywowany na jednym z ostatnich etapów odmrażania gospodarek.  

W celu pomocy branżom targowym z poszczególnych krajów, światowe stowarzyszenie UFI wspierane przez organizacje członkowskie opracowuje ramowy przekaz (Global Framework), mówiący o potrzebie i sposobach wychodzenia przez przemysł targowy z obecnego kryzysu, składający się z 2 części. Podczas konferencji szczegółowo omówiono ten projekt.

Część 1 projektu dotyczyć będzie narracji dla celów intensywnego lobbingu na rzecz powtórnego uruchomienia targów. Narrację bezsprzecznie należy oprzeć na wypracowanych już kluczowych tezach: 

  • przemysł targowy jest kluczowy dla odbudowy gospodarki państw i regionów, targi są najskuteczniejszym i najszybszym motorem ożywienia gospodarczego,
  • targi B2B (branżowe) pozwolą ożywić poszczególne sektory gospodarki; są one najważniejszym narzędziem komunikacji biznesowej i marketingu dla małych i średnich firm ze wszystkich sektorów gospodarki, pozwolą firmom powrócić do gry i kontynuować ich działalność gospodarczą;
  • targi nie są imprezami masowymi – służą one społeczności biznesowej z różnych sektorów gospodarki, którą można zarządzać podczas tych wydarzeń i organizowane są w zupełnie innych warunkach niż imprezy masowe.

Część 2 to wskazówki odnośnie kwestii bezpieczeństwa na targach w nowej rzeczywistości.

Będący w fazie końcowej opracowania projekt zostanie opublikowany w pierwszych dniach maja br. Jednolity, ramowy przekaz i rekomendacje są branży niezbędne, jednak z uwagi na zróżnicowanie wynikające z położenia geograficznego i aktualnej sytuacji epidemicznej na poszczególnych rynkach targowych, każdy rynek targowy powinien indywidualnie wykorzystać ten materiał, dostosowując go do swojej sytuacji.

Obie grupy zagadnień ujętych w materiale są kluczowe, jednak aby przekaz był przekonywujący i skuteczny, a tym samym, aby opracowanie spełniło dedykowaną mu funkcję, UFI prosi stowarzyszenia targowe o opinie i podawanie przykładów konkretnych planowanych rozwiązań i działań prowadzonych w poszczególnych państwach. Zostaną one na kolejnym etapie włączone do „poradnika”. Tylko w ten sposób można urealnić i uwiarygodnić  nasze przesłanie.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że branża targowa pilnie potrzebuje odpowiedniego przekazu komunikacyjnego i przykładów działań w kierunku ponownego otwarcia targów, nie tylko dla celów przedstawienia ich decydentom i mediom i przekonania ich jak bardzo potrzebne jest nam wsparcie, ale także po to aby móc przekonać wystawców i zwiedzających do powrotu na targi. 

Zwrócono również uwagę na potrzebę monitorowania i zdobycia bieżącej wiedzy przez branżę targową na temat perspektyw uruchomienia działalności w branży transportu i turystyki. Dla ponownej organizacji targów funkcjonowanie tych sektorów jest  niezbędne, choćby najpierw na poziomie krajowym i regionalnym.  

GED 2020 – trwają przygotowania do tegorocznej światowej kampanii na rzecz branży targowej

UFI i członkowskie stowarzyszenia targowe z całego świata po raz kolejny zapraszają do włączenia się do tegorocznej  kampanii Global Exhibitions Day wszystkich zainteresowanych wzmocnieniem siły przekazu idącego od branży targowej,  a tym samym zwiększeniem dostrzegalności znaczenia targów i całego przemysłu targowego w skali regionalnej i globalnej. Cała branża targowa już przygotowuje się do Global Exhibitions Day 2020. W poprzednich edycjach kampanii inicjatywę podjęły tysiące profesjonalistów targowych z całego świata: stowarzyszenia targowe, organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowych, dostawcy usług komplementarnych dla targów (firmy budujące stoiska, firmy obsługujące wystąpienia zagraniczne wystawców, firmy transportu i spedycji, dostawcy usług IT / multimediów, gastronomicznych, inne), wyższe uczelnie, osoby prywatne.

  • data: 3 czerwca 2020 r.

Dzień obchodów GED przypada co roku na 1-szą środę czerwca. Oficjalnym dniem tegorocznej kampanii GED 2020 jest 3 czerwca!

  • hasło – główny przekaz kampanii GED 2020

Tegoroczny przekaz dla kampanii nie jest zaskoczeniem. Aby wywołać maksymalny wpływ i oddźwięk, Global Exhibitions Day 2020 skupi się na jednym haśle: TARGI SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ODBUDOWY GOSPODARKI (EXHIBITIONS ARE KEY TO REBUILDING ECONOMIES).

Przemysł targowy skupi się na idei ponownego nawiązania więzi, scalania i odbudowy społeczności i gospodarek. Chodzi o rozpowszechnianie przekazu, iż targi będące platformą kontaktu bezpośredniego twarzą w twarz są najszybszym sposobem ponownego nawiązania przez przedsiębiorców relacji ze swoją branżą oraz że kontakty nawiązywane na targach doprowadzą do odbudowy naszej gospodarki.

  • jak możesz zaangażować się

Apelujmy o udział w kampanii GED 2020 i promocję przemysłu targowego jako najlepszej platformy dla biznesu. Prośmy naszych Członków, aby przekazali różne informacje i fakty dotyczące ich targów, które pomogą pokazać, że kontakty biznesowe nawiązywane  podczas targów przyniosą efekt w postaci odbudowy gospodarki. Informacje takie mogą dotyczyć np.: prezentacji innowacji na Waszych targach, znacznej wartości kontraktów zawartych na targach, jeśli takie zostaną obwieszczone, świetnych ludzi spotkanych na targach i nawiązanych z nimi relacji, akcji i projektów, które narodziły się podczas targów itp. Prośmy o przekazywanie zdjęć z wizyt decydentów politycznych i innych osób publicznych, które wzięły udział w targach.

Mile widziane są wszelkie inne pomysły i inicjatywy. Wykorzystujmy nasze strony internetowe i media społecznościowe(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube). Pokażmy nasze poparcie dla przemysłu targowego!

Wszystkie inicjatywy w postaci zdjęć i informacji przesyłajmy także do UFI, będą opublikowane na podstronie dedykowanej kampanii GED 2020. Tam także dostępne są, regularnie aktualizowane, oficjalne logo kampanii i materiały promocyjne do wykorzystania:

https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/