Zachowania zwiedzających na targach w centrum uwagi profesjonalistów targowych – raport UFI i EXPLORI ujawnia interesujące wnioski

UFI Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego wraz z instytutem Explori (Londyn, Wielka Brytania) zrealizowało badania zachowań zwiedzających na targach na świecie. Wyniki badania opublikowano w interesującym i skłaniającym do refleksji raporcie, opracowanym przy współpracy z SISO – Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów (USA). Wyczerpującą analizę oparto na informacjach z badań zwiedzających na 920 targach i wystawach na całym świecie. Kluczowe wyniki badania dotyczą zachowań zwiedzających, ich poziomu lojalności i działań rzeczniczych na rzecz targów, potrzeb zwiedzających i stopnia, w którym potrzeby te są zaspakajane przez przemysł targowy. Targi organizowane na wyżej rozwiniętych rynkach targowych zwykle pozwalają osiągnąć większe zadowolenie i poziom satysfakcji klientów, niż targi na rynkach mniej rozwiniętych. Jednakże, wyniki badania pokazują, że targi odbywające się w regionach mniej rozwiniętych czerpią korzyści w postaci „efektu powrotu” zwiedzających, a więc wzrostu poziomu lojalności zwiedzających, i to wyższego, niż można byłoby spodziewać się po zdolności tych targów do zaspakajania potrzeb zwiedzających; Istnieje także nieodłączna różnica pomiędzy priorytetami jakie mają zadowoleni zwiedzający i niezadowoleni zwiedzający, wypowiadający się na temat targów. Niezadowoleni zwiedzający raczej nie skupiają się na tzw. „czynnikach higieny”, takich jak plan obiektu, oznaczenia czy usługi restauracyjne, lecz podkreślają o wiele bardziej fundamentalne problemy, będące powodem ich niezadowolenia z udziału w targach. Chociaż, jak przewidywano, raport ujawnia różnice w odczuciach i zachowaniach zwiedzających w różnych regionach i branżach, pokazuje jednakże pewne uniwersalne tendencje globalne. Z zebranych danych wynika, że zwiedzający przede wszystkim chcą mieć na targach, zarówno jako temat włączony do programu, jak i postaci samych eksponatów targowych, innowacyjne produkty pojawiające się w ich branżach. To liczy się dla nich o wiele bardziej, niż seminaria i wykłady, czy też możliwości networkingu. „Sukces naszej branży zależy od wielu czynników, lecz bez wątpienia organizatorzy targów muszą skupić się na dwóch najważniejszych grupach klientów, którymi są wystawcy i zwiedzający na targach. Zaskakujące jest to, że do tej pory na świecie zrealizowano bardzo niewiele badań na temat oczekiwań zwiedzających na targach, a także brakowało danych i porad na temat tego co, na rynkach targowych w różnych regionach świata, organizatorzy targów mogą i co muszą zrobić, aby zwiedzających na swoich targach zapewnić o tym , że otrzymują wysokiej jakości usługi – a jeszcze lepiej, aby zrobić z nich prawdziwych zwolenników i rzeczników targów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Explori i mamy nadzieję, że pomoże ona wzmocnić unikatową pozycję naszej branży w miksie marketingowym przedsiębiorstw.”, powiedział Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI. Mark Brewster, dyrektor zarządzający Explori stwierdził: “Wraz z coraz bardziej zglobalizowaną i mającą szeroki dostęp do łączności klientelą, otoczenie konkurencyjne, w którym funkcjonują targi, zarówno jeśli chodzi o lokalizację geograficzną, jak i branżę, której targi dotyczą, ma kluczowe znaczenie dla określenia i zrozumienia postaw zwiedzających. To badanie pozwoliło zidentyfikować zauważalne różnice. Targi we wszystkich regionach i branżach dawały zwiedzającym nadzwyczajne korzyści, a niektóre z nich obecnie otrzymują bardzo pochlebne opinie na swoim rynku. Streszczenie wyników badań dostępne jest na stronie UFI (www.ufi.org/research ). Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego.