Za nami Zimowy Zjazd PIPT 2013 w Sandomierzu

W dniach 28-29 listopada odbył się coroczny Zimowy Zjazd Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Tym razem uczestnicy zjazdu spotkali się w zabytkowym Zespole Dworskim – Hotelu Sarmata w Sandomierzu. W historycznych wnętrzach hotelu ponad 50 specjalistów targowych dyskutowało nad obecną sytuacją w przemyśle targowym w Polsce i na świecie oraz o jego przyszłości. Część konferencyjna Zjazdu była poświęcona kondycji i perspektywom branży targowej na świecie, prezentację poprowadził prezes Izby Andrzej Byrt. Natomiast gość specjalny, Károly Nagy z Centrexu przybliżył uczestnikom sytuację branży w Europie Środkowowschodniej. Zjazd był też doskonałą okazją do podsumowania Gali Jubileuszu 20-lecia PIPT, która odbyła się miesiąc wcześniej. Drugiego dnia odbyło się niezwykle interesujące seminarium dla profesjonalistów targowych z zakresu nowych technologii informacyjnych i audiowizualnych w branży targowej. W bogatym programie Zjazdu nie zabrakło również czasu na rekreację i integrację. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Sandomierz, w tym sandomierskie lochy oraz degustować wina z lokalnych winnic. Zimowe Zjazdy PIPT są jedną z nielicznych okazji w roku, kiedy przedstawicieli branży mogą spotkać się w większym gronie i wspólnie zastanowić się nad istotnymi zagadnieniami, problemami i planami związanymi z rozwojem rynku targowego w Polsce.
Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Marcin Melanowicz