Z głebokim żalem żegnamy Tadeusza Michalaka

Z głębokim żalem żegnamy Pana Tadeusza Michalaka, wielkiego przyjaciela Targów, prezesa firmy Maxpol z Warszawy, wieloletniego Członka naszej społeczności izbowej, który odszedł od nas w dniu 10 listopada br., w wieku 89 lat. Pan Tadeusz Michalak położył wybitne zasługi dla rozwoju branży targowej w Polsce oraz polskiej gospodarki i przedsiębiorczości. Był osobą niezwykle zasłużoną dla utworzenia i rozwoju Polskiej Izby Przemysłu Targowego – jedynej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców działających w branży organizacji targów i usług komplementarnych, działającej od 1993 roku. Był jednym z wyróżniających się polskich przedsiębiorców, mocno integrujących się z ideą samorządu gospodarczego, w tym wypadku – samorządu targowego, i w sposób zasadniczy wspierających rozwój Polski. Z powodzeniem popularyzował wśród polskich przedsiębiorców udział w targach jako skuteczny instrument marketingu i komunikacji biznesowej. Właśnie na targach, nie tylko w kraju, ale i za granicą, polscy przedsiębiorcy, przy wsparciu założonej przez Pana Tadeusza Michalaka w 1990 roku firmy Maxpol, z siedzibą w Warszawie, mogli z powodzeniem realizować wyjazdy na targi za granicą w celu prezentacji swoich firmy i produktów – polskiej marki. Pan Tadeusz Michalak nawiązał kontakty handlowe z setkami polskich firm i przekonywał je co do możliwości i korzyści, jakie daje przedsiębiorstwu udział w targach, w kontekście wchodzenia na nowe rynki, w ponad 30 państwach Europy oraz Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Prowadząc firmę, wraz z córkami – Małgorzatą Ryttel i Elżbietą Derdzikowską, z pomocą zaangażowanego zespołu profesjonalistów, z sukcesem od lat budował pozytywny wizerunek polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. W uznaniu za nieustające działania na rzecz poprawy jakości usług targowych, kierowana przez Pana Tadeusza Michalaka firma uzyskała międzynarodowe certyfikaty jakości oraz liczne nagrody i wyróżnienia branżowe Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Społeczna postawa Pana Tadeusza Michalaka i Jego aktywność na rzecz rozwoju samorządu targowego, wyrażały się w wieloletniej pracy w Komisji Rewizyjnej PIPT i w sekcji branżowej „Organizatorów wystąpień zagranicą i dostawców usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą”, której powołania w 2009 roku był inicjatorem i w której pełnił od tamtego czasu funkcję przewodniczącego. Angażował się w zagadnienia warunków funkcjonowania polskich organizatorów wystąpień polskich wystawców w targach za granicą oraz konsultował projekty regulacji prawnych związanych z pomocą finansową państwa dla tej działalności. Pan Tadeusz Michalak był współzałożycielem i wiceprezesem Warszawskiej Korporacji Targowej, przyczyniając się do rozwoju działalności targowej w stolicy, a także członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. W swoim bogatym dorobku zawodowym Pan Tadeusz Michalak miał również znaczące osiągnięcia na innych polach polskiej gospodarki, przede wszystkim w branży budowlanej i branży energetycznej. Pracując w tych sektorach, pełnił ważne funkcje kierownicze w kluczowych przedsiębiorstwach polskich. W imieniu Rady, Komisji Rewizyjnej, Biura i wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Rodzinie i wszystkim bliskim Naszego Drogiego Zmarłego, składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci!