11.12.2023 r. w Londynie odbyła się Konferencja UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, na której został ogłoszony oficjalnie dokument metodologii dojścia do zero netto emisji gazów cieplarnianych dla branży eventowej: NZCE Measurement Methodology 1 st Edition December 2023

To wynik wspólnej pracy NZCE Measurement Workstream przy UFI, w ramach którego pracowali również przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

 

Dodatkowo na stronie: https://www.netzerocarbonevents.org/resources/   dostępne są dokumenty wypracowane przez inne grupy robocze NZCE, w tym m.in.

Dokument zawierający wytyczne dotyczące inteligentnej produkcji i zarządzania odpadami

Dokument zawierający wytyczne dotyczące energii w obiekcie

Dokument zawierający wytyczne dotyczące logistyki

Dokument zawierający wytyczne dotyczące żywności i odpadów spożywczych

Dokument zawierający wytyczne dotyczące podróży i zakwaterowania

Dokument zawierający wytyczne dotyczące kompensacji emisji dwutlenku węgla

Dokument zawierający wytyczne metodologii dotyczące pomiarów