Wystawcy chętnie znów zainwestują w targi

Jak pokazują wyniki najnowszego badania AUMA MesseTrend, reprezentatywnego badania wśród 500 wystawców niemieckich na targach w Niemczech, przeprowadzonego w listopadzie 2015 r. przez instytut TNS Emnid na zlecenie AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego, wystawcy zamierzają zainwestować więcej środków w udział w targach w latach 2016 i 2017, niż w latach poprzednich. To dowodzi, iż targi w Europie są powszechnie uznawane jak skuteczny instrument marketingu. W latach 2016/2017 wystawcy niemieccy planują średnio wydać na udział w targach kwotę 326 000 EUR. To około 4,6% więcej, niż w latach 2014/2015. Tak wysoki wzrost deklarowanych środków odnotowano w minionych 10 latach dwukrotnie. Aż 27% wystawców planuje zwiększyć wydatki na targi w latach 2016/2017, podczas gdy 14% wystawców najprawdopodobniej zmniejszy wydatki na uczestnictwo w targach. Około 60% badanych zamierza utrzymać wydatki na udział w targach na obecnym poziomie. W sektorze produkcyjnym, 31% badanych to przedsiębiorstwa, które planują zwiększenie wydatków na udział w targach, podczas gdy 11% firm mówi o zmniejszeniu wydatków na ten cel. Jeśli chodzi o sektory handlu i usług, odsetek firm deklarujących, zarówno wzrost, jak i spadek wydatków na udział w targach, jest niemal taki sam. Niezależnie od tego, że wzrost deklarowanych budżetów na udział w targach w jakiejś mierze może wynikać ze wzrostu cen, wyniki badania AUMA Messe Trend pokazują, że targi wciąż powszechnie uznawane jako instrument marketingu w niemieckiej gospodarce. „Przedsiębiorstwa będą zwiększały wydatki na udział w targach tylko wówczas, gdy będą dostrzegały korzyści płynące z tego udziału”, powiedział przewodniczący AUMA Walter Mennekes, komentując wyniki badania. Pozostałe wyniki badania także potwierdzają powyższą tezę. Aktualnie wystawcy na targach w sektorze B2B na udział w targach wydają około 44% swoich budżetów marketingowych. Ten odsetek wystawców od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie, pomimo, że zakres dostępnych obecnie instrumentów marketingu wciąż poszerza się o media online. 84% badanych wystawców uznało udział w targach za ważne lub bardzo ważne narzędzie komunikacji bezpośredniej (B2B). W opinii przewodniczącego p. Mennekesa „To nie jest wcale takie oczywiste, ponieważ większość przedsiębiorstw biorących udział w targach korzysta w wielu instrumentów marketingu. Jednak najwyraźniej mają one o wiele mniejsze znaczenie, po prostu kontakt osobisty liczy się bardziej, niż cokolwiek innego.” O ile 90% badanych firm uznaje własne strony internetowe za ważne lub bardzo ważne narzędzie wykorzystywane w podstawowej komunikacji, to tylko 76% respondentów przypisuje sprzedaży osobistej równie ważną pozycję w rankingu. Tylko 40% respondentów za ważne instrumenty komunikacji uznaje imprezy firmowe i reklamę w prasie. Około dwie trzecie wystawców planuje wziąć udział w targach w Niemczech w latach 2016/2017 tyle samo razy, jak w latach poprzednich. 19% z nich chce częściej brać udział w targach, niż dotąd, zaś 16% zamierza rzadziej uczestniczyć w targach. Po raz pierwszy w wyniku badania okazało się, że wzrosła liczba przedsiębiorstw planujących brać udział w większej liczbie targów w Niemczech niż dotąd, w porównaniu do liczby firm, które planują uczestniczyć w mniejszej liczbie targów. W ostatnich latach liczby tych firm były porównywalne. Na wielu rynkach zagranicznych wiele niemieckich przedsiębiorstw chce kontynuować uczestnictwo w targach: trzy czwarte zamierza to robić na dotychczasowym poziomie. Warto odnotować, że 9% tych wystawców chce wziąć udział w większej liczbie targów, zaś 17% – w mniejszej liczbie targów. Ważący dla tych decyzji może być rozwój sytuacji na pewnych rynkach zagranicznych, takich jak Brazylia, Indie czy Rosja. Z kolei, targi w Niemczech dowodzą, że stają się coraz atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców, głównie w aspekcie silnego uczestnictwa w tych targach profesjonalnych zwiedzających zagranicznych. Źródło: AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego, www.auma.de