Rok 2007 – zakończone sukcesem działania PIPT na rzecz wyłączenia targów i wystaw z projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Na przełomie lat 2006 i 2007 pojawił się pomysł włączenia w polskim prawodawstwie targów, wystaw i imprez wystawienniczych do „imprez masowych”.

Przyczynkiem do zmian stała się katastrofa budowlana, tj. zawalenie się dachu w Międzynarodowych Targach Katowickich 28 stycznia 2006 r., podczas ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych.

Do Sejmu na początku listopada 2006 roku wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Projekt ten zawierał m.in. poprawkę zmieniającą definicję „imprezy masowej” (Art. 3. Ustawy) poprzez włączenie do niej „imprez wystawienniczych i handlowo – wystawienniczych.

➡ Polska branża targowa zareagowała natychmiast.

Intensywny lobbing PIPT w Sejmie na przestrzeni kolejnych tygodni, przy wsparciu ponad 30 organizacji, a także poprzedzające ten lobbing konsultacje i protest PIPT przeciwko bezpodstawnemu stwierdzeniu braku wpływu projektowanej zmiany na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz liczne prezentacje stanowiska polskiej branży targowej reprezentowanej przez Polską Izbę Przemysłu Targowego podczas posiedzeń sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu, przyniosły efekt w postaci wykreślenia projektowanej poprawki z Art. 3 Ustawy.

W dniu 9 maja 2007 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w którym ostatecznie odstąpiono od projektowanej zmiany definicji imprez masowych.