Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią!

Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią!

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obowiązujące od 26 kwietnia br. nie tylko przedłuża formy wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż z powodu COVID-19, ale również poszerza katalog kodów PKD uprawniających do pomocy. Ta nadal przybiera formę m.in. dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł, która w niektórych branżach może być udzielona aż 5-krotnie. Nowością jest, że PKD jest weryfikowana na dzień 31 marca 2021 r., a kryterium spadku przychodów można odnieść również do lutego 2020 r.

Więcej na: Wydłużenie wsparcia dla firm z branż najbardziej poszkodowanych pandemią – GOFIN.pl