W 2019 roku kończy się bieżąca kadencja organów wybieralnych Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 10 maja w Gdańsku, członkowie PIPT będą wybierać swoich kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej PIPT.