Dołącz do Izby

Zachęcamy przedsiębiorców działających w przemyśle targowym oraz w branżach świadczących usługi związane z organizacją targów do wstąpienia do naszej Izby.
Benefit package from the membership of PCEI
Pakiet korzyści
Opłaty członkowskie
O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego
Deklaracja członkowska