Dołącz do Izby

Zachęcamy przedsiębiorców działających w przemyśle targowym oraz w branżach świadczących usługi związane z organizacją targów do wstąpienia do naszej Izby.
STATUT Jednolity tekst uchw. nr 8 NWZ z 24.11.2017
PAKIET KORZYŚCI z CZŁONKOSTWA w PIPT
Uchwała finansowa PIPT
O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego
Deklaracja członkowska i ankieta przedsiębiorcy