W 2007 r. celem zwiększenia skuteczności działań lobbingowych Walne Zgromadzenie PIPT podjęło uchwałę o przystąpieniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Krajowej Izby Gospodarczej.

KIG jest największą i wiodącą organizacją polskiego samorządu gospodarczego, zrzeszającą regionalne i branżowe izby gospodarcze. Intensywnie działa na rzecz tworzenia w kraju korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

W październiku 2007 r. PIPT złożyła aplikację, a 29.11.2007 r. Prezydium KIG podjęło decyzję o przyjęciu PIPT w poczet członków KIG.  Na kolejnym posiedzeniu, w grudniu 2007 r., prezes Rady Izby Bogusław Zalewski został jednogłośnie wybrany członkiem Rady KIG. W styczniu br. Polska Izba Przemysłu Targowego, jako nowo przyjęty członek KIG, przesłała do wszystkich 144 członków Krajowej Izby Gospodarczej informacje o misji, strukturze i działalności Izby. PIPT zwróciła się do członków KIG celem nawiązania wzajemnej współpracy na płaszczyźnie prac legislacyjnych, gospodarczych jak i stricte targowych.