Myśl globalnie

  1. Dzięki wieloletniej intensywnej współpracy zagranicznej opartej przede wszystkim o członkostwo w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego (działalność w ramach Komitetu
    Stowarzyszeń i Oddziału Europejskiego ), zrzeszającym firmy targowe z kilkudziesięciu państw na świecie oraz o partnerstwo z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych,
    organizacji wiodących organizatorów targów z Europy Środkowej i Wschodniej, PIPT przy różnych okazjach przekazuje i promuje na świecie rzetelną i wiarygodną informacji o polskim rynku, w tym
    także o Państwa firmie.
  2. Aktywne członkostwo PIPT w UFI, umożliwia Państwu i całej naszej Izbie, udział w międzynarodowych projektach – w ramach Komitetu Stowarzyszeń (zrzeszającego kilkadziesiąt organizacji targowych), Oddziału Europejskiego, a także w ramach EEIA – Europejskiego Porozumienia Przemysłu Targowego, utworzonego przez UFI i EMECA dla celów lobbingu w strukturach Unii Europejskiej na rzecz przyjaznego dla przemysłu targowego prawa unijnego.
  3. Jako Członek PIPT, mogą Państwo za naszym pośrednictwem brać aktywny udział w życiu międzynarodowej społeczności targowej, uczestniczyć w wybranych konferencjach międzynarodowych, na forum międzynarodowym wypowiadać się na każdy temat istotny dla branży, ✓ współpraca zagraniczna z UFI, CENTREX i innymi branżowymi organizacja (m.in. AUMA, AEFI, AFE, EFU, IFES, inne) ułatwia PIPT i Członkom Izby dostęp do wiedzy specjalistycznej w obszarach dotyczących funkcjonowania firm targowych, np. w obrębie regulacji prawnych wdrażanych w Europie i na świecie. Ta wiedza pozwala Członkom lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość gospodarczą i lepiej prowadzić biznes.
  4. Kontakty zagraniczne PIPT dają możliwość pozyskania międzynarodowych ekspertów do ważnych działań promocyjnych realizowanych przez PIPT i tą drogą pozyskania przez Członków Izby najnowszej wiedzy z pierwszej ręki.