Wideokonferencja z Premier Jadwigą Emilewicz i Minister Olgą Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju

W dniu 18 maja 2020 odbyła się wideokonferencja Sztabu Kryzysowego branż turystycznej, MICE i targowej z Panią Premier Jadwigą Emilewicz oraz Panią Minister Olgą Semeniuk. Branżę targową na spotkaniu reprezentowali Tomasz Kobierski, Wiceprezes zarządu MTP oraz Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Tematem spotkania, było odmrażanie 1) targów, 2) kongresów i konferencji, 3) wydarzeń kulturalnych i co za tym idzie 4) obiektów targowo-kongresowych i konferencyjnych. Przedstawiciele każdego z czterech wymienionych sektorów rynku spotkań przedstawili znaczenie swojego sektora dla gospodarki oraz deklarację współpracy nad stworzeniem wytycznych bezpieczeństwa dla organizacji wydarzeń danego sektora.  

Polska Izba Przemysłu Targowego już kilka dni temu otrzymała z Ministerstwa Rozwoju propozycję takich wytycznych na potrzeby organizowania imprez targowych. Teraz czekamy na ich zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia.

W czasie spotkania padło bardzo ważne dla wszystkich sektorów pytanie o to, kiedy będzie można ruszyć z poszczególnymi wydarzeniami. Pani Premier stwierdziła, że to jeszcze zbyt wcześniej, aby składać wiążące deklaracje, jednak podkreśliła, że rząd pochyli się nad zaproponowanymi przez poszczególne sektory etapami odmrażania. Pani Premier zapowiedziała też, że realizacja mniejszych spotkań B2B być może będzie możliwa “bardzo szybko”.

Polska Izba Przemysłu Targowego, zaproponowała (śladem m.in. targów w Niemczech) następujące etapy odmrażania targów:

  • od czerwca 2020 – targi B2B z udziałem uczestników krajowych
  • od 15 sierpnia – targi B2B z udziałem uczestników międzynarodowych
  • w kolejnym możliwie najwcześniejszym terminie pod kątem warunków sanitarnych – targi B2C.

Ponieważ dotychczasowa współpraca z Ministerstwem Rozwoju idzie bardzo sprawnie, liczymy, że wkrótce pojawią się propozycje terminów uruchomienia pierwszych imprez targowych.

W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie celem uspójnienia finalnych zaleceń.