Ważne i Pilne! Konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich! – Umowa Partnerska

w związku z członkostwem PIPT w Konfederacji Lewiatan Izba została zaproszona do konsultacji tzw. Umowy Partnerstwa, czyli  dokumentu wydatkowania 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Od tego co zostanie zapisane w tym dokumencie zależy czy firmy będą miały dostęp do tych środków i na jakich warunkach.

Z uwagi na wagę tematu, Konfederacja Lewiatan rozpoczęła konsultacje wewnętrzne Umowy Partnerstwa w celu zebrania opinii, które następnie Lewiatan przekaże w formie zbiorczej i uporządkowanej autorom dokumentu (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

 Poniżej znajdą Państwo najważniejsze linki w tej sprawie:

  1. Link do informacji o konsultacjach:

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/rozpoczely_sie_konsultacje_spoleczne_umowy_partnerstwa

  1. Link do treści umowy partnerstwa: 

PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027 (funduszeeuropejskie.gov.pl)

  1. Link do opinii Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki KL nt. głównego wskaźnika: 

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/ambitne_cele_dla_polski_w_umowie_partnerstwa

Bardzo prosimy o nadsyłanie Państwa uwag, szczególnie w poniższych zakresach:

  • Czy wskazane obszary wsparcia są kompletne i odpowiadają potrzebom firm/ gospodarki (czy są kierowane tam, gdzie jest uzasadniona interwencja publiczna/ UE)?
  • Czy zakres działań w każdym z obszarów wyczerpuje listę tego, co w danym obszarze należy zrobić?
  • Czy zaplanowane rezultaty są spójne z zakresem działań? (są wskazane w każdym z obszarów, tuż za zakresem działań)
  • Czy wskaźniki w danym obszarze są prawidłowe? (wskaźniki to ostatnie tabele w dokumencie umowy partnerstwa)
  • Czy diagnoza dotycząca danego jest odpowiada stanowi rzeczywistemu, czy jest kompletna i rzetelna?

Uwagi proszę przesyłać na adres b.kozyra@polfair.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10-11 lutego 2021 roku.

W tytule wiadomości proszę wpisać Umowa Partnerstwa.