Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, o godzinie 13.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.
Lista uczestników uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 08.06.2016 r.