Walne Zgromadzenie PIPT

W dniu 8 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Gośćmi Walnego Zgromadzenia byli Członkowie Honorowi: Karoly Nagy (dyrektor CENTREX) i Jacek Serkuczewski, Krzysztof Celuch – kierownik Poland Convention Bureau POT, Marek Kłoczko – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Michał Konwicki -dyrektor Biura Statutowo- Samorządowego Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia , p. Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau POT, poinformował Członków PIPT o projekcie badania Poland Meetings Impact, do którego została zaproszona Polska Izba Przemysłu Targowego, a które ma zaprezentować wartość ekonomiczną wynikającą z organizacji konferencji, kongresów, spotkań biznesowych, wydarzeń korporacyjnych, targów, wystaw i eventów w Polsce. Wiceprezes KIG, p. Marek Kłoczko, wręczył odznaczenia dla Członków PIPT z okazji Jubileuszu 25 lecia KIG.